آموزش تعویض فیلترهای سه مرحله اول (1-2-3 ) دستگاه تصفیه آب خانگی

برای تعویض فیلترهای 1و2و3 تصفیه آب خانگی به صورت زیر عمل میکنیم :

1.ابتدا شیر ورودی آب دستگاه (شیرگازی) و شیر مخزن تصفیه آب رو میبندیم .

2. دستگاه تصفیه آب را در موقعیتی قرار میدهیم تا بتوانیم به دستگاه تصفیه آب مسلط باشیم یعنی دستگاه رو از زیر سینک ظرف شویی بیرون آورده سپس زیر تصفیه آب پارچه حوله ای یا سینی بزرگ می گذاریم زیرا هنگام باز کردن هوزینگ ها آب داخل آنها بیرون می ریزد.

3.از هوزینگ شماره 1 ( هوزینگ شیشه ای ) شروع به باز کردن آنها کرده و هرسه هوزینگ رو باز می کنید.

4.سپس سه تا هوزینگ رو با اسکاج و مایع ظرف شویی به خوبی بشویید مخصوصا قسمت لبه ها ی هوزینگ ( قسمتهایی که پیچ می شوند به سر هوزینگ تصفیه آب ). این کار برای این امر انجام میشود که باکتری های احتمالی که تجمع کرده اند از بین برود وهمچنین رسوب احتمالی.

5.در مرحله بعد فیلترهای 1 و 2 را داخل هوزینگ قرار داده و آنها رو ببندید و مطمئن شوید خوب آبند شده باشند ( هوزینگها سفت شده باشند ) سپس زیر فیلتر شماره 3 که هنوز نبسته اید یک ظرف قرار دهید و شیر ورودی آب دستگاه تصفیه آب رو باز کنید . هنگامی که آب از فیلتر شماره 2 عبور کرده مقداری سیاهی از خود تولید میکند که این کار هم بخاطر همین امر است این سیاهی وارد ممبرین نشود . بزارید مقداری آب از فیلتر عبور کرده و داخل ظرف بریزد ( حدودا سه الی پنج لیتر ) هنگامی که مشاهده کردید آب دیگر سیاه نیست شیر ورودی دستگاه تصفیه آب رو ببندید.

6.در این مرحله فیلتر شماره 3 رونیز بسته واز آب بند شدن آن هم مطمئن شوید و در آخر شیر برداشت روی سینک رو باز کرده و بزارید مقداری هم آب از آن خارج شود تا فیلترها شستشو شود. اگر میتوانید TDS تنظیم کنید شیر میکس روهم باز کنید. و بعداز آن شیر مخزن را باز کرده و مخزن را خالی کنید سپس شیر برداشت را بسته وبگذارید دستگاه کار کرده وآب را تصفیه کند ومخزن را پر کند.