آموزش نصب دستگاه تصفیه آب

آموزش نصب تصفیه آب خانگی

1.ابتدا آب کل راقطع کرده و آب باقی مانده داخل لوله هارو تخلیه کنید.

2.سه راه استیل و شیر گازی را بخوبی تفلن بپیچد سپس شیر پیسوال زیرسینک را باز کرده و سه راه استیل وشیر گازی را قبل از شیر پیسوال بسته وسپس شیر پیسوال را به سه راه استیل ببندید وخوب آب بندی کنید.(نکته : حتما به آب سرد ساختمان متصل شود ).

 

3.بر روی سینک ظرفشویی درجای مناسب که بتوان از زیر پیچ شیر برداشت رو نصب کردوآن رو محکم نمود سینک را سوراخ کنید و شیربرداشت را نصب کنید به صورتی که یک واشر لاستیکی بالای سوراخ سینک ویک واشر لاستیکی و یک واشر پلاستیکی سفت و یک واشر فلزی زیر سوراخ قرار گیرد.

4.اگر جای خالی روی لوله کشی فاضلاب زیر سینک دارید برای فاضلاب دستگاه از آن استفاده کنید ولی اگر جای خالی ندارید روی آن با مته 6 سوراخی ایجاد کنید و بست فاضلاب دستگاه را روی آن نصب کنید.

5.فیلتر های 1و2و3 دستگاه را از وکیوم درآورده و داخل هوزینگ ها قرار داده و آنهارا با آچار مخصوص خوب محکم کنید ولی زیاد فشار وارد نکنید.

6.شلنگی که به پوسته ممبرین وصل شده است را جدا کرده دره پوسته ممبرین را بازکنید . ممبرین را از وکیوم درآورده و داخل پوسته ممبرن قرارداده وکمی با کف دست ویا بایک ابزار آنرا فشار دهید تا انتها داخل رود.(نکته : ممبرین را از سمتی که دوتا اورینگ دارد وارد پوسته ممبرین کنید ) وسپس در پوسته ممبرین را بسته وشلنگ را متصل کنید.

 

7.بعد از اتمام کارهای فوق نوبت به شلنگ کشی میباشد.

شلنگ از شیر گازی به هوزینگ شماره 1 اندازه زده ونصب کنید.

از شیر برداشت به فیلترمینرال شماره 6 ( آخرین فیلتر ) به شیر برداشت اندازه زده ونصب کنید.

 

از ورودی فیلتر پست کرن شماره 5 به مخزن اندازه زده و نصب کنید.

 

سر مخزن را تفلن زده و شیر مخزن رانصب کنید و در حالت بسته قرار دهید.

از انتهای پوسته ممبرین شلنگی هست که به قطعه ای به نام فلو متصل است از خروجی آن قطعه ( فلو ) شلنگ را به فاضلاب ویا بست فاضلاب متصل کنید.

8.سپس آب ورودی را باز کرده و دستگاه را به برق متصل کنید شیر میکس را تا انتها باز کرده وشیر برداشت هم باز کنید وبگذارید دوتا سه لیتر آب خارج شود .

 

بعداز آن شیر میکس رابسته و شیر برداشت هم ببندید و شیر مخزن را باز کنید  تا آب در مخزن ذخیره شود.

دستگاه را از لحاض نشتی چک کنید.

9.یک یا دوبار مخزن را بعداز پرشدن تخلیه کنید  به این صورت که شیر آب برداشتن را باز کنید تا فشار آب کم شود و در هر نوبت 30 دقیقه تایم دهید تا مخزن پر شود.