پمپ در تصفیه آب خانگی

دلیل وجود این پمپ در دستگاه تصفیه آب خانگی برای این می باشد که آب را با فشار به داخل فیلتر ممبرین که هسته اصلی سیستم تصفیه آب به روش اسمز معکوس است پمپ نماید تا آب توسط این فیلتر تصفیه گردد.

طرز کار پمپ در تصفیه آب خانگی به این شکل میباشد :

کلگی پمپ تصفیه آب پروانه ندارد بلکه با گردش شفت الکترو موتور لنگی ایجاد میکند که این لنگی همانند ویبره عمل میکند که در نهایت این عمل باعث تولید جریان آب با فشار زیاد میشود.

اینکه چرا بعضی دستگاه تصفیه آب خانگی ها فاقد این پمپ می باشند به دلیل عدم تصفیه آب در این دستگاه ها با روش اسمز معکوس یا همان Ro می باشد.

پمپ تصفیه آب خانگی درسیستم دستگاه فشار ایجاد میکند و توسط فشار ایجاد شده آب رو که  همانطور که گفته شد از فیلتر اصلی دستگاه ممبرین عبور میدهد به طوری که اگر پمپ نباشد آب از فیلتر ممبرین عبور نمی کند.

پمپ تصفیه آب خانگی از دو قسمت کلگی و الکتروموتور تشکیل شده است .

پمپهای تصفیه آب خانگی به مرور زمان دچار فرسودگی میشوند مشکلاتی بروز میدهند مثله :

اول افت فشار دستگاه تصفیه آب که پمپ به خوبی آب رو از فیلتر ممبرین عبور نمیدهد و همین امر موجب میشود که تصفیه آب مدت زمان طولانی تری کارد کند و سیم پیچ پمپ خراب شود و همچنین آب کمتری رو تصفیه میکند.

دوم اینکه از کناره های کلگی پمپ تصفیه آب نشتی آب رخ میدهد که نشان دهنده فرسوده شدن لاستیک آب بند کلگی میباشد.

Comments are closed.