پوسته ممبرین در تصفیه آب خانگی چیست؟

این قطعه در دستگاه تصفیه آب محفظه ای استوانه ای شکل است با در پوش اورینگ دار که فیلتر ممبرین داخل آن قرار میگیرد.

این پوسته بسیا محکم ساخته میشود به این علت فشار آب داخل آن بسیار بالا میباشد.

آب پس از عبور از پیش تسفیه ها با فشار پمپ به این محفظه میرسد.

انتهای پوسته ممبرین دارای دو خروجی میباشد.

  1. خروجی آب تصفیه شده.

  2. خروجی آب فاضلاب.

خروجی آب تصفیه شده به زانویی سوپاپدار مجهز شده که آب تصفیه شده دوباره به داخل پوسته برنگردد.(زانویی یک طرفه ).

Comments are closed.