بست فاضلاب در تصفیه آب خانگی چیست ؟

آب در دستگاه تصفیه آب بعد از عبور از فیلتر ممبرین به دو قسمت تقسیم میشود :

1.آب تصفیه شده . (داخل مخزن میرود )

2.آب کثیف یا TDS بالا.(به فاضلاب میرود)

این بست برای این منظور است که یکی از لوله های فاضلاب زیر سینک را سوراخ کرده و شلنگ فاضلاب را با آن فیکس میکنند تا آب نشتی نداشته باشد.

البته در بعضی از کشورها این آب کثیف را در مخزنهای بزرگتر ذخیره میکنند و از آن برای شستشو و مصارفی غیر از آشامیدن

استفاده میکنند.

بست فاضلاب ( Drain Saddle )
جهت سهولت در اتصال شلنگ خروجی فاضلاب به مجرای فاضلاب، از این بست استفاده می شود.

ابتدا سوراخی با مته 4 روی مجرای فاضلاب خانگی که در دسترس ترین آن زیر سینک است ایجاد می شود.

سپس بست مذکور به دور مجرای فاضلاب بسته می شود و شیلنگ از طریق اتصال مهره ای یا QC وارد سوراخ 4/1 اینچ شده و محکم می شود

Comments are closed.