چهاراهی درتصفیه آب خانگی چیست؟

هنگامی گه دستگاه تصفیه آب به هر علتی خاموش باشد آب فشار لازم برای عبور از ممبرین دستگاه تصفیه آب را ندارد لذا آب وارد خروجی فاضلاب ممبرین  تصفیه آب شده و حدر میرود.

به همین علت در دستگاه تصفیه آب از شیر برقی یا چهارراهی استفاده می شود که جلوی حدر رفت آب گرفته شود.

معایب چهارراهی نصبت  شیربرقی در دستگاه تصفیه آب :

عمل قطع و وصل آب در چهارراهی توسط یک واشر لاستیکی انجام میگیرد.

لذا اگر این واشر به هرعلتی سوراخ شود آب تصفیه شده با آب شهر مخلوت شده وکیفیت آب را کم میکند.

با افزایش فشار در هنگام شب و همچنین وجود پمپ آبهای آپارتمانها احتمال  حدر رفت دائمی آب در چهار راهی بیشتر میشود.

ولی اگر قطعات تصفیه آب از کیفیت بالایی برخوردار باشد تا سه چهار سال قطعه چهار راهی کار میکند مثل تصفیه آب اکو سافت آلمان.

Comments are closed.