های پرشر تصفیه آب خانگی چیست ؟

این قطعه نیز در تصفیه آبهای خانگی به کار میرود .

کاربرد های پرشر در تصفیه آبهای خانگی برای این امر میباشد :

زمانی که تصفیه آب در حال تصفیه میباشد آب تصفیه شده از یکی از دو خروجی ممبرین وارد مخزن می شود.

هنگامی مخزن پر میشود فشارآب باعث میشود که های پرشر پمپ دستگاه تصفیه آب را خاموش کند

تا فشار داخلی تصفیه آب بیش از حد بالا نرود .

Comments are closed.