پیش تسفیه ها فیلتر 1و2و3

تصفیه مقدماتی آب ورودی به دستگاه RO به منظور اسفاده بهینه از ممبران ها و افزایش زمان کارکرد ممبران انجام می گیرد و در طی این عملیات آب آماده عبور از ممبران می شود.

مرحله اول:

توسط فيلتر رسوبگير اليافي فشرده پلي پروپيلن يا از جنس سراميك كه اين فيلتر كليه ذرات وجامدات معلق در

آب شامل: گل و لاي، شن ، ذرات آهن،مربوط به لوله هاي انتقالآب شهريويا رسوبات لوله هاي بكار رفته در

ساختمان و ساير ناخالصي ها را كه بيشاز 1 الي 5 ميكرون مي باشد،جداكرده و باعث مي شود آب بطور كامل

زلال و شفاف شود.

مرحله دوم:

توسط فيلتر كربن اكتيو از جنس پودري يا گرانولي كه كليه مواد آلي كلر دار و مواد ارگانيك كه باعث ايجاد بو ،

رنگ ، طعم و مزه ناخوشايند مي شود را نيز حذف مي نمايد همچنین کلر.

مرحله سوم:

توسط فيلتر كربن بلاك از جنس پوست نارگيل كه اين فيلتر كليه ذرات بيش از يك ميكرون و همانند فيلتر دوم بوي

بد ،رنگ و طعم نامطبوع آب را حذف مي نمايد. نسبت به فيلتر دوم مزيتهايي از قبيل حذف يكسري از باكتري ها

مانند: تري هالومتانها ،الكانهاي كلر دار و هر نوع مواد شيميايي آب را حذف مي نمايد.

عملیات تصفیه مقدماتی از لحاظ میکرو اورگانیسم :

1- جداسازی ذرات معلق جامد: مواد معلق و کلوئیدی موجود در آب موجب گرفتگی ممبران می شود. میزان رسوب گذاری آب وردی لازم است که مقدار آن کمتر از حد مجاز باشد. به منظور کاهش کدورت و ذرات معلق آب از فیلتر شنی و فیلتر میکرونی با منافذ 5 میکرون استفاده می شود.

 

2- حذف میکرواورگانیسم ها: وجود میکرواورگانیسمها همانند باکتری ها می تواند موجب گرفتگی میکروبی ممبران شود. و حتی در برخی موارد آنزیم های ترشح شده از میکرواورگانیسم ها بر روی ممبران اثر تخریبی دارد. به همین دلیل لازم آب قبل از ورودبه دستگاه RO ضد عفونی گردد. برای ضد عفونی آب می توان از انواع روشهای ضد عفونی آب استفاده کرد. در صورت استفاده از کلرین برای ضد عفونی به دلیل اثر تخریبی کلر بر روی ممبران ها باید کلر قبل از ورود به ممبران حذف شود که این کار توسط تزریق متابی سولفیت انجام می شود.

 

3- حذف بار آلی: به منظور کاهش بار آلی و یا جداسازی کلر باقیمانده در آب ورودی از بسترهای کربن فعال استفاده می شود.

 

4- کنترل عوامل رسوب کننده: مواد اکسید شونده هماننده اکسید ها و هیدرواکسیدهای آهن، منگنز و سیلیس می تواند در طی فرآیند نمک زدایی مشکلاتی را بوجود آورند و در نتیجه کارایی ممبران کاهش یابد. ترکیب هگزا متافسفات را می توان برای کنترل عوامل رسوب کننده استفاده کرد.

 

5- تنظیم pH: تنظیم نمودن pH آب به منظور افزایش عمر غشاو جلوگیری از رسوب کردن برخی املاح امری ضروری است. عمر مفید ممبران ها در pH نامناسب به دلیل هیدرولیز شدن کاهش می یابد.

Comments are closed.